avanto

Avanto tarjoaa yrityksille kannattavia ja kestäviä työkaluja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Yritysvastuu ei ole vastikkeeton kuluerä, vaan mahdollisuus aidon lisäarvon tuottamiseen.

 

Yrityksiltä vaaditaan nyt suurempaa osallistumista yhteisten ekologisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisuihin. Avanto Helsinki auttaa yrityksiä näkemään, kuinka laajempi ja aktiivisempi osallistuminen yhteiskuntaan on tulevaisuuden kilpailuvaltti. Autamme yritykset mukaan kasvaville ongelmanratkaisumarkkinoille.

Yritysten toimintaympäristöt muuttuvat yhä nopeammin ja radikaalimmin. Pitkänajan menestys on riippuvainen yrityksen kyvystä ymmärtää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tähän varautuakseen yritysten kannattaa siirtää vastuullisuuskysymykset osaksi ydintoimintaansa. Näin löytyy uutta kasvua.

Haluamme tuoda yrityksen ja ympäröivän yhteiskunnan ennakkoluulottomasti yhteen. Avanto-työpajat tuottavat tietoa tulevaisuuden hiljaisista signaaleista: riskeistä, jotka näkyvät yrityksen ekosysteemin horisontissa ja mahdollisuuksista, joita tulevaisuuden muutokset yritykselle avaavat.

Työmme tuloksena syntyy yhteisen arvon prototyyppejä: luovia ja kannattavia tapoja, joilla yhteisiä ongelmia ratkotaan käytännössä.

Ymmärrämme eri paikallisten yhteisöjen haasteita ja lähtökohtia: meille on yhtä luontevaa työskennellä kaivostyöläisten kanssa Sambiassa, paluumuuttajien kanssa Somaliassa kuin kravattikaulojen kanssa Etelärannassa tai Keilaniemessä. Meillä on kokemusta työskentelystä niin yritysmaailman, julkisen sektorin kuin kansalaisjärjestöjenkin parissa.